Ж мыс д птерi. аза стан тарихы. Жа а кезе. 2 б лiмдi. 9 сынып / А. Г. Изверова

Ж мыс д птерi. аза стан тарихы. Жа а кезе. 2 б лiмдi. 9 сынып

№ 9532061. Ж мыс д птерi. аза стан тарихы. Жа а кезе. 2 б лiмдi. 9 сынып

А. Г. Изверова
8&8
2018
978-601-268-869-6
Книга
  • Книги » Литература Казахстана » Учебники, образование » Школьное образование » История Казахстана
40
Б л ж мыс д птерi аза стан Республикасы жалпы бiлiм беретiн мектептерiнi 9-сы ны бына арнал ан « аза стан тарихы. Жа а кезе » о у- дiстемелiк кешенiнi рамдас б лiгi болып табылады. ралды та ырыпты мазм ны казiргi Р БМ Ба дар ла ма сы ны талаптарына сай.