Ж лдыздар туралы а ыздар / О. Жанайдаров

Ж лдыздар туралы а ыздар

№ 5265713. Ж лдыздар туралы а ыздар

О. Жанайдаров
Аруна
2007
978-9965-26-094-0
Книга
  • Книги » Литература Казахстана » Детская литература
10
Темiр азы - аспанны солт стiк жиегiне орналас ан, кiшi аю шо ж лдызында ы е жары ж лдыз. Б кiл ж лдыздарды iшiнде т р ан орнынан ауып кетпегендiктен ол осылай атал ан.